Monday, March 5, 2012

Merindukan Sunyi

Lelah memahamimu. 


Lelah memahami dia, dia, dia, dan dia. 


Lelah memahami mereka. 


Lelah mentoleransi manusia. 


Lelah mencoba bijaksana. 


Lelah mendengarkan mereka. 


Lelah menjelaskan. 


Lelah berusaha bicara. 

Lelah merangkai kata. 


Lelah menjumput aksara. 


Lelah menggali makna. 


Lelah membungkam asa. 


Lelah memberangus suara. 

Lelah menikam jiwa. 


Lelah meniru kuasa. 


Lelah mencipta daya. 


Lelah mengais surga. 


Lelah memintal rasa. 

Dahaga... 

Aku lelah, goyah, patah. 

Rubuh, runtuh, rusuh. 

Rikuh... 


Ricuh... 

Nelangsa. 


Kehilangan arah dan terlupa. 


Tersesat antara kau, dia, dan mereka. 

Merindukan sunyi.